Aardgasvrij Zuidwolde

Afvoer

PROEFTUIN AARDGASVRIJ WONEN in ZUIDWOLDE


In januari 2020 werd door de gemeente Het Hogeland besloten om voor Zuidwolde een Proeftuin
Aardgasvrije Wijken (PAW) aan te vragen. Dit is rijksbijdrage van 4 miljoen euro voor de onrendabele
top om een wijk of dorp zoals Zuidwolde aardgasvrij te maken. Het heet “proeftuin” omdat de
variatie in woningen, wijken en dorpen en hun verwarmings-mogelijkheden zo enorm is, dat alleen
maatwerk oplossingen kan bieden en niemand vooraf weet welke maatregelen energetisch en
financieel de beste zijn om aardgasvrij te worden..


Het uitgangspunt van de aanvraag van Zuidwolde was om voor verwarming van huizen en tapwater
(en koken) zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van de zon, direct en indirect, maar geen fossiele
brandstoffen meer. Deze basisgedachte werd door de gemeente Het Hogeland, de GrEK, de
Hanzehogeschool (werktuigbouwkunde) en Durabel uitgewerkt en neergelegd in de
PROEFTUINAANVRAAG die op 30 april 2020 werd ingediend. In juli 2021 kreeg de gemeente Het
Hogeland de definitieve toezegging en konden we aan de slag. Link naar dit stuk