Privacyverklaring

Afvoer

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Warmtecoöperatie Warmwolde U.A. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Het doel

Warmtecoöperatie Warmwolde verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt vanwege bijvoorbeeld:

 • Stellen van een vraag. Daarmee kunnen wij je bellen of mailen indien dit nodig is.
 • Inschrijven nieuwsbrief. De frequentie waarin wij een nieuwsbrief sturen is afhankelijk van de actualiteit.
 • Ledenadministratie
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Heffing administratiekosten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: inschrijfformulier lidmaatschap Warmtecoöperatie Warmwolde U.A.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan warmtecoöperatie Warmwolde U.A. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Rekeningnummer

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten data voor Google Analytics: bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website, de tijd dat ze verblijven op de website en welke pagina’s worden bekeken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd dus wij krijgen geen inzage tot persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij raden ouders altijd aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@warmwolde.nl

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Warmtecoöperatie Warmwolde bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaring
Voor- en achternaam
(Eventueel bedrijfsnaam)
Onbepaalde tijd. Na afmelding
nieuwsbrief per direct verwijderd.

Verzenden nieuwsbrief,
Contact opnemen.

E-mailadres Onbepaalde tijd. Na afmelding
nieuwsbrief per direct verwijderd.
Verzenden nieuwsbrief,
Contact opnemen.
Adresgegevens Onbepaalde tijd. Na beantwoorden
van een éénmalige vraag word
deze maximaal 5 jaar bewaard.
Contact opnemen
Telefoonnummer Onbepaalde tijd. Na beantwoorden
van een éénmalige vraag word
deze maximaal 5 jaar bewaard.
Contact opnemen
Geboortedatum Onbepaalde tijd. Na beantwoorden
van een éénmalige vraag word
deze maximaal 5 jaar bewaard.

Contact opnemen

Rekeningnummer Onbepaalde tijd. Na beantwoorden
van een éénmalige vraag word
deze maximaal 5 jaar bewaard.
Contact opnemen

N.B. Na opzeggen van het lidmaatschap worden alle persoonsgegevens verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens van derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je aan hiervan op de hoogte te zijn. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om jezelf in te schrijven via de website www.warmwolde.nl en het invoeren van naam en e-mailadres. Niet langer geïnteresseerd in de nieuwsbrief. Schrijf je dan uit en per direct zijn je gegevens verwijderd. Of neem contact op met info@warmwolde.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Warmtecoöperatie Warmwolde.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kun je indienen via info@warmwolde.nl.
Warmtecoöperatie Warmwolde wijst je verder ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Warmtecoöperatie Warmwolde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@warmwolde.nl.

 

Over ons

Warmtecoöperatie Warmwolde U.A.
KvK-nummer 88166244
E-mail: info@warmwolde.nl
www.warmwolde.nl