Nieuws

Uitnodiging ALV's 2 november 20.30: Warmwolde EC Durabel

Datum: 26-10-2023

Datum: 2 november Tijd: 20.30 – 22.00 Locatie: De Verbinding

Beste leden van EC Durabel en Warmwolde,

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van onze respectievelijke coöperaties, EC Durabel en Warmwolde. Hieronder vindt u het programma:

Programma

 • Welkom
 • Inleidende presentatie over EC Durabel en Warmwolde
 • ALV EC Durabel (zie bijlage 1, onderaan de mail)
 • Korte Pauze
 • ALV Warmwolde (zie bijlage 1, onderaan de mail)
 • Afsluiting

Waarom een twee ALV’s op dezelfde avond?

Er zijn voordelen om gezamenlijk de ALV’s te organiseren:

 • Het huidige bestuur van EC Durabel is tevens het oprichtingsbestuur van Warmwolde. Huidige situatie is dus één bestuur en twee coöperaties.
 • Efficiëntie: door onze ALV's op dezelfde avond te houden, besparen we tijd en middelen voor onze leden, aangezien zij beide vergaderingen kunnen bijwonen zonder extra reistijd of inspanningen.
 • Samenwerking: EC Durabel richt zich op duurzaamheid en energieprojecten, terwijl Warmwolde zich specifiek inzet voor het ontwikkelen van een warmtenet. Deze samenkomst biedt de gelegenheid voor leden om te leren over elkaars inspanningen. Tijdens de inleidende presentatie op de avond zal aandacht zijn voor de positionering van beide partijen.
 • Gemeenschapsgevoel: het delen van deze bijeenkomst versterkt de banden tussen onze leden en draagt bij aan een gevoel van eenheid en solidariteit binnen het dorp.

Samenwerking Warmwolde en EC Durabel:

Warmwolde is opgericht voor de ontwikkeling van het warmtenet in Zuidwolde. De ALV van Warmwolde zal de gelegenheid bieden om de voortgang en de plannen voor dit belangrijke initiatief te bespreken.

EC Durabel en Warmwolde delen een gemeenschappelijke visie voor duurzaamheid in het dorp Zuidwolde. Door samen te komen en informatie te delen, kunnen we onze inspanningen versterken en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen op de respectievelijke ALV's van EC Durabel en Warmwolde.

Graag tot dan!

PS: herhaalde oproep: Durabel zoekt zoekt nog versterking van het bestuur. We zoeken minimaal een secretaris en er is daarnaast ook plaats voor algemeen bestuursleden. Stuur een e-mail naar info@ecdurabel.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van EC Durabel  / Warmwolde

 

Bijlage 1

Agenda EC Durabel:

 1. Opening en welkomstwoord
 2. Wisseling bestuur: aftreden Arnold Simons (voorzitter) en voordracht Bart Jonk (voorzitter)
 3. Stand van zaken EC Durabel - Duurzaamheid en Energieprojecten
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van de vergadering

 

Agenda Warmwolde:

 1. Opening en welkomstwoord
 2. Bestuursbenoeming - Warmwolde
 3. Lidmaatschap - Lid worden van Warmwolde (gratis)
 4. Korte stand van zaken Warmwolde - Warmtenetontwikkelingen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting van de vergadering