Nieuws

Verkenning

Datum: 1-12-2022

We zitten momenteel nog druk in een verkenning. Er is gekeken naar het veldje achter de woningenaan de Nollensteeg, Pastorielaan, Schoolstraat en Boterdiep Westzijde. Gezien de beperkte bereikbaarheid van het veldje zijn we ook andere plaatsen in Zuidwolde gaan bekijken. We moeten zorgvuldig kijken waar de installaties voor warmte koud opslag en de aquathermie zouden kunnen komen.

Om dit inzichtelijk te maken hebben we van de gemeente een overzicht gekregen van de gronden in Zuidwolde die in bezit zijn van de gemeente zelf. Het is namelijk belangrijk in de keuze die je maakt dat het goed bereikbaar is. Daarnaast moet het inpasbaar zijn willen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk huizen op aangesloten kunnen worden. In deze verkenning is het veldje aan de pastorielaan tegenover De Verbinding in het zicht gekomen. We zijn nu aan het onderzoeken of dat technisch kan.

Indien het technisch haalbaar is zullen we een plan uitwerken en aan het dorp
voorleggen. Mocht je hier graag in mee willen denken geef het aan via info@warmwolde.nl.