Nieuws

Warmwolde is officieel opgericht

Datum: 9-11-2022

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om een organisatie op te zetten in de vorm van een coöperatie specifiek voor het warmtenet. Op dit moment is er een oprichtingsbestuur. Dit is het huidige bestuur van energiecoöperatie Durabel en zij hebben aangeven dit tijdelijk te willen doen. Op 9 november 2022 heeft dit oprichtingsbestuur de statuten ondertekend en is de oprichting van Warmwolde een feit.

Om de transitie naar een warmtenet samen met bewoners in Zuidwolde vorm te kunnen geven is het handig wanneer zij zich op de één of andere manier organiseren. Op die manier kan zeggenschap en invloed uitgeoefend worden op wat er in het dorp staat te gebeuren in het contact met o.a. de gemeente Het Hogeland, woningstichting Wierden en Borgen, adviesbureaus en marktpartijen.


Nu kan iedereen die in Zuidwolde woont en Warmwolde en het plan voor een warmtenet een warm hart toedraagt lid worden. Jij bent bij deze van harte uitgenodigd om dit doen! Hoe meer leden, hoe groter het draagvlak!

De statuten zijn op de website te vinden.
Lid worden kan door een mail te sturen aan info@warmwolde.nl. Vermeld je naam, adres, email en telefoonnummer, we sturen je dan een inschrijvingsformulier toe om lid te worden. Je steunt daarmee het werk dat de coöperatie uitvoert voor het hele dorp. Je kunt ook actief worden – graag zelfs! – maar het hoeft uiteraard niet!